ประกาศรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1   ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายระยะเวลาในการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Proposal สำหรับคณาจารย์

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :