ปัจฉิมโอวาท จากอธิการบดีถึงบัณฑิตใหม่ ให้ใช้ความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า  จากที่เคยได้กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนมาก่อนในวันไหว้ครู และได้พูดไว้แล้วว่าอีกไม่นานเกินรอจะได้พบกันอีกในห้องประชุมแห่งนี้แต่เป็นอีกบรรยากาศ คือ บรรยากาศของความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวันนี้ก็มาถึง

            “เมื่อผมมองหน้าบัณฑิตที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ในวันนี้ ผมยังเห็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ของผู้สนับสนุนให้พวกคุณได้มาถึงวันนี้ ร่องรอยเหล่านี้ติดตัวคุณมาตั้งแต่วันที่มามอบตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยก็รับฝากไว้ว่าจะดูแลให้ประสบความสำเร็จ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี หวังให้เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป วันนี้มาถึงความสำเร็จหนึ่งคือ สำเร็จการศึกษา แต่หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้า วันนี้จึงเป็นก้าวแรกที่ได้จบการศึกษา และก้าวต่อไปในอนาคตนั้นก็เป็นก้าวที่สำคัญที่จะชี้ชะตาว่าจะใช้ชีวิตที่มีอยู่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร หรือไม่”

            อธิการบดีกล่าวกับบัณฑิตต่อว่า มหาวิทยาลัยสอนวิชาความรู้ให้แล้ว ต่อจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายว่าจะมีศิลปะในการนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้นำพาชีวิตไปได้ไกลแค่ไหนหรือทางใด

            “อย่างไรก็ตาม ผมมีความมั่นใจอยู่เสมอในความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะประครองตัวในโลกภายนอกได้ ส่วนจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้แค่ไหน ไม่มีใครตอบได้ แต่มีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือ ความสำเร็จหรือความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง เช่นเดียวกับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ แต่เกิดจากความตั้งใจ ความมีแบบแผนในการทำงาน ความมุ่งมั่น ที่จะให้เกิดงานดีๆ ขึ้นในชีวิตของเรา ฉะนั้นอย่าไปคอยให้เกิดอุบัติเหตุ อย่าคอยให้ชีวิตลิขิตบันดาล แต่ทุกอย่างจะสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเป็นที่ตั้ง และขอให้มีความตระหนักในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ทั่วทุกทั่วตัวคน ความรักความศรัทธาในสิ่งดีๆ ความกตัญญูกับผู้มีพระคุณนั้นย่อมเกิดเป็นมงคลแก่ตัวเองอย่างแน่นอน”

            อธิการบดี กล่าวในช่วงสุดท้ายของปัจฉิมโอวาทว่า ความฝันความหวังของทุกคนย่อมเป็นจริงเสมอเมื่อลงมือกระทำ

            “ถ้าเรามีความฝันความหวัง อยากได้อะไร เราต้องทำโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มี บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ที่จะลืมไม่ได้คือเราเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทย ต้องไม่ลืมทดแทนบุญคุณของประเทศ และท้ายสุดนี้ขอให้บัณฑิตประสบความสำเร็จ ขอบารมีสมเด็จย่าคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน”ประกาศเมื่อ : 6/06/2558  เวลา : 17:28:48

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :